| Formål | Fakta | NMT siste nr | Kontakt | Linker | BøkerArkiv | Abonnement | Annonsere | Information in English | 

| Forside/Front page |

 NMT Bøker. Her kan du lese bokanmeldelser som er publisert.

Maurice Freedman: Unravelling Enigma
David Mason: Verdun
Geir Atle Ersland og Terje Holm: Norsk Forsvarshistorie bind 1: Krigsmakt og Kongemakt
Carles C. Moskos: The Postmodern Military
Adam A. Clasen: Hitlers Northern War, The Lufftwaffes Ill-fated Campaign
Harald Riesto: Den lille byen og krigen, Vadsø 1940-45
Williamson Murray: The Emerging Strategic Enviroment
Paul Aussaresses: Services speciaux, Algerie 1955-57” (Perrin)
Edward J. Marolda and Robert J. Schneller Jr.:Shield and Sword, The United States Navy and the Persian Gulf War
Torkel Hovland: General Carl Gustav Fleischer: Storhet og fall
Rune Hovd: Værnes – fra høvdingesete til storflyplass.
Harald Riesto: Den lille byen og krigen,  Vadsø 1940-1945. 
Oberst Sigmund Amundsen og oberst Jakob Bragstad: Vestoppland infanteriregiment nr 6.
Anders Mjelde: Andrew Gordon: The Rules of the Game - Jutland and the British Naval Command
Williamson Murray and Allan R. Millett: A War to be Won, the Belknap Press of Harvard
Ben Shepherd: A War of Nerves
Roald Berg: Profesjon - union - nasjon. 1814 -1905. Norsk forsvarshistorie bind 2. Bergen 2001.
William Odom: "The Collapse of the Soviet Military"
Norsk Forsvarshistorie Bind 3 1905-1940. Total krig, nøytralitet og politisk splittelse.
Shimon Naveh: In pursuit of Military Exellence
Norman Friedman: Seapower as Strategy
Kjell Inge Bjerga: Enhet som våpen. Øverstkommanderende i Nord-Norge 1948-2002
Trygve Andersen: Varanger bataljons historie 1898-1995

-------------------------------------------------------------------------------------
Alle rettigheter
Norsk Militært Tidsskrift
Tollbugt 10,  0152 Oslo

Ansvarlig redaktør: Oberstløytnant Harald Høibakk

Webmaster: Stig Morten Karlsen

Siden er oppdatert: 15.10.2015