| Formål | Fakta | NMT siste nr | Kontakt | Linker | BøkerArkiv | Abonnement | Annonsere | Information in English | 

| Forside/Front page |

Formenn og redaktører i Norsk Militært Tidsskrift

Formenn i "Foreningen til et militairt Tidsskrifts Udgivelse"

Generalmajor C. F. Kaltenborn

1830-31

Felttøimester, oberstløytnant C. Kierulf 1832
Oberstløytnant C. F. Borkenstein 1834

Oberstløytnant C. F. Borkenstein

1835-36

Oberst P. M. Vosgraff

1837-53

Oberst T. C. A. Broch

1854-56

Formenn i ”Redaktionskomitéen”

Oberst H. N. S. Wergeland 1857-60
Oberstløytnant R. Kierulf 1861-67
Oberst J. G. Ræder 1868-69
Oberstløytnant R. Kierulf 1870-71
Oberstløytnant S. B. Mejdell 1872-73
Oberst C. S. Grimsgaard 1875-77
Oberst O. L. Nyquist 1878-90
Oberst N. M. Widerberg 1891-94
Kaptein E. A. Eriksen 1895-1906
Redaktører i Norsk Militært Tidsskrift
Oberstløytnant F. O. Brandt 1907-10
Oberstløytnant B. F. Sinding-Larsen 1911-17
Oberstløytnant I. Hellesnes 1918-26
Oberst R. S. Melhuus 1926-33

Generalmajor C. G. Fleischer

1933-34
Oberst J. Schiøtz 1934-57
Oberstløytnant J. Berg 1957-66
Oberstløytnant H. Nordhaug 1966-73
Kommandør H. B. M. Rønneberg  1973-84
Generalløytnant T. Huitfeldt 1984-96
Generalmajor G. Gjeseth 1996-2006
Kommandørkaptein T. J. Melien 2007-2010
Oberstløytnant Harald Høiback 2011-dd

Formenn i tilsynskomitéen Norsk Militært Tidsskrift

Oberst C. S. Grimsgaard 1878-82
Oberst I. Smith 1883-87
Oberstløytnant A. B. Øvergaard 1888-89
Oberstløytnant C. S. de Seue 1890-92
Oberst J. G. Mellbye 1893-94
Oberst C. Sylow 1895-1902
Oberst O. W. Petersen 1903-06
Oberst W. H. Færden 1907-17
General K. Domaas

1918-20

Major N. Damm

1921-24

Oberst G. Schnitler

1925-26

Oberst H. W. l'Orange

1927-28

Oberst H. O. Thorbjørnsen 1929-30
Oberst H. Houge 1931-33
Oberst H. W. l'Orange 1934-35
Oberst J. Johnsen 1936-40, 1945
Oberst A. Tobiesen

1946-47

Kommandør F. Lützow-Holm

1948-50

Oberst R. Palmstrøm

1951

Oberst K. S. Langslet 1952
Generalmajor T. Dale

1953-54

Oberstløytnant C. C. C. Ruge

1955

Oberstløytnant N. Jørstad 1956-57
Oberst E. W. B. Prydz 1958
Oberstløytnant E. Alme 1958
Oberst E. W. B. Prydz 1959-60
Oberstløytnant R. Torp

1961

Oberst O. U. Munthe-Kaas

1962-63

Oberst I. Solum 1964
Oberstløytnant H. Nordhaug 1965-66
Kommandørkaptein K. Stub 1967-70
Kommandør S. Evju 1971-73
Kommandørkaptein K. Stub

1974-75

Oberstløytnant O. Julton

1975-77

Forsker Egil Reine

1977-78

Kommandørkaptein O. Kjetun 1978-82
Forsker E. Strømsøe 1982-84
Major E. Lanke 1984-85
Kommandør I. R. Christensen 1985-91
Ekspedisjonssjef K. A. Melander 1991-94
Kontreadmiral E. Hauger-Johannssen 1994-98
Flaggkommandør J. Reksten 1998-00
Stabssjef Svein Rollvik 2000-06
Flaggkommandør Erik Magnussen 2006-08
Forskningssjef Vidar S. Andersen 2008-12
Oberstløytnant Vidar Vik 2012-dd

-------------------------------------------------------------------------------------
Alle rettigheter
Norsk Militært Tidsskrift
Tollbugt 10,  0152 Oslo

Ansvarlig redaktør: Oberstløytnant Harald Høibakk

Webmaster:
Stig Morten Karlsen

Siden er oppdatert: 15.10.2015